Ailenin Önemi ve Aile Destek Merkezleri

Ailenin Önemi ve Aile Destek Merkezleri 1023 511 KAÇUV

Değerli Ailelerimiz, KAÇUV’un sizlere “umut” ile eşlik ettiği bu yolda Sosyal Hizmet Uzmanlarımızın kaleme aldığı içerikler ile kaynaklarınızı çoğaltmayı ve sizleri daha da güçlendirmeyi diliyoruz. 

“Umut Ailesi Soruyor, KAÇUV Sosyal Hizmet Birimi Yanıtlıyor” yazı dizimizin dokuzuncu yazısı olan “Ailenin Önemi ve Aile Destek Merkezleri” başlıklı yazımızı sizler için derledik. Fayda sağlamasını dileriz. 

Öykü Barut 

Sosyal Hizmet Uzmanı 

Yayın Tarihi 20.05.2024 

Ailenin Önemi ve Aile Destek Merkezleri 

Günümüzde aile kavramı, birçok farklı şekilde tanımlanabilmektedir. Ancak en geniş anlamı ile aile; evlenme, kan bağı, evlat edinme bağlarıyla birbirine bağlanmış ve/veya aynı evde yaşayan, birbirleri ile devamlı etkileşim ve sosyal ilişki halinde olan insanların oluşturduğu bütünü ifade etmektedir.  

Aile kurumu çeşitli türlere ayrılmaktadır ve pek çok farklı özelliğe göre sınıflandırma yapılabilmektedir. Aile sınıflandırmalarında en çok ailenin büyüklüğü ve yerleşim yeri özelliklerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Ailenin büyüklüğüne göre çekirdek aile ve geniş aile türleri görülürken yerleşim yerine göre kırda yaşayan aile ve kentte yaşayan aile türleri ön plana çıkmaktadır. Çekirdek aile anne, baba, çocuklar veya yalnızca eşlerden oluşan aileleri ifade etmektedir. Geniş aile ise anne, baba, çocuklar ve soy grubundan diğer bireylerin oluşturduğu aile yapısını ifade etmektedir. Türkiye’de yaygın olarak çekirdek aile tipinin görüldüğü ve geniş aile sayısının giderek azaldığı görülmektedir. 

Her toplum için aile yapıları ve dinamikleri farklılık göstermektedir. Bu farklılığın en önemli sebeplerinden biri toplumda yaygın olan kültürel özellikler ve değerlerdir. Türk toplumunda aile önemli bir yere sahiptir. Anayasamızda aile, toplumun temeli olarak ifade edilmektedir. Böylelikle Türk toplumunda ailenin varlığının yasalar ile desteklendiği görülmektedir. Ayrıca aile bireyin ilk sosyalleştiği yerdir ve bu yönüyle bireyin gelişim sürecinde oldukça etkilidir. Çünkü birey sosyal bir varlık olarak toplum içerisinde yer edinmektedir. Ailede başlayan sosyalleşme ve gelişim süreci böylelikle bireyi yaşama hazırlayarak topluma katılımını sağlamakta ve toplumu oluşturmaktadır. 

Aile kurmak bireyin kendini iyi hissetmesi açısından büyük öneme sahiptir. Yapılan araştırmalar aile içi huzurun bireyin genel iyilik halini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Aile kurumundan mutlu ve sağlıklı bir şekilde doyum alabilmek için aile bireyleri birbirlerine vakit ayırmalı ve birlikte oldukları duygusunu hissetmelidir. Bu doyumun sağlanması bireyi hem duygusal hem fiziksel anlamda olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle eşlerin birbirlerini dinlemesi, etkili iletişim kurması ve aile bireylerinin karşılıklı olarak birbirlerini anladığını hissetmesi aile içi huzura önemli katkılarda bulunmaktadır. 2021 yılında yapılan bir yaşam memnuniyeti araştırmasında bireylerin mutluluk kaynağı incelendiğinde kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirten kişilerin oranının %67,6 olması bu durumu kanıtlar niteliktedir (TÜİK, İstatistiklerle Aile, 2021). 

Yaşam süresince birçok zorluk ve kriz anı ile karşılaşılabilmektedir. Bu gibi durumlarda aile üyeleri ortak bir amaç doğrultusunda ve güçlerini birleştirerek hareket etme eğilimi göstermektedir. Bu durum aile dayanıklılığını oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalar aile dayanıklılığının yaşanılan zorluk ve stres karşısında aileyi olumlu şekilde etkilediğini göstermektedir. Aile üyelerinin bir arada hareket etmesinin aile içerisinde yaşanabilecek çeşitli sorunları azaltarak çözüm seçeneklerini arttırıcı tarafı olduğu tespit edilmiştir.  

 

Aile Destek Merkezleri 

Aile, desteklenmesi gereken önemli bir kurumdur. Bu nedenle aileyi desteklemek adına çeşitli çalışmalar ve projeler yürütülmektedir. Aile Destek Merkezleri (ADEM) Projesi bu çalışmalardan biridir. Aile Destek Merkezlerinin bilinmesi, yaygınlaştırılması ve aile bireylerinin yararlanması önem taşımaktadır. 

Aile Destek Merkezi (ADEM) nedir?  

Aile Destek Merkezleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bünyesinde oluşturulan ADEM projesi kapsamında kurulmuş merkezlerdir. Bu proje kapsamında toplumun temel yapı taşı olan aileyi ve bu kurumun merkezinde yer alan kadınları desteklemek adına kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerinin ve topluma katılımlarının sağlanması amacı ile faaliyetler yürütülmektedir. Merkezlerde bu amaca yönelik olarak kurslar ve eğitimler düzenlenmektedir. 

Aile Destek Merkezlerinde ne tür kurslar düzenlenmektedir? 

Aile Destek Merkezleri bünyesinde kuaförlük, aşçılık, dikiş-nakış, spor, el sanatları, okuma-yazma, yabancı dil, müzik gibi birçok alanda kurslar düzenlenmektedir. Merkezlerin bünyesinde kreş bulundurma zorunluluğu vardır. Böylece kadınların kursta olduğu süreç boyunca çocuklar kreşte etkinlik yaparak vakit geçirmektedir. Ayrıca merkezlerde kişisel gelişim, aile içi iletişim, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair eğitimler verilmektedir. Kurs ve eğitimleri tamamlayan kişiler ilgili alanda sertifika almaktadır. 

Aile Destek Merkezlerine nasıl başvuru yapılmaktadır? 

Aile Destek Merkezlerinde bulunan kurslara katılım sağlamak için merkezin bağlı olduğu ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kimlik kartı ile fiziksel başvuruda bulunmak gerekmektedir. 

Aile Destek Merkezleri hangi ilçelerde bulunmaktadır? 

Aile Destek Merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerin bilgisine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Aile Destek Merkezleri (ADEM) Bölgesel Dağılımı 

 

Aile kurumunun birey ve toplum üzerindeki olumlu etkilerinin de dikkate alınmasıyla tüm dünyada ve ülkemizde aile kurumuna büyük önem atfedilmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1993 yılından beri 15 Mayıs tarihini Uluslararası Aile Günü olarak belirlemesinin ardından ülkemizde de aile kurumunun öneminin arttırılması aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amacıyla 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.  

Bireyin eğitim, gelişim ve hayata katılım sürecinin ilk basamağının aile olduğunu hatırlatarak Uluslararası Aile Gününü kutlarız. 

 

*Konu ile ilgili farklı sorularınız veya detaylı bilgi talebiniz olması durumunda Vakfımızın Sosyal Hizmet Birimine aşağıdaki numaranın Whatsapp hattı üzerinden ulaşabilir ve sosyal hizmet danışmanlık desteğimizden yararlanabilirsiniz. 

Sosyal Hizmet Whatsapp Hattı 

0 549 483 95 45 

  0 537 305 70 34 

0 549 229 23 22 

 

 

 

 

Nerede Yaşam Varsa,
Orada Umut Vardır

Gönüllülerimiz Çocuklara,
Ailelerine Umut Oluyor