İş Birliklerimiz

Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA)

Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA) engelli ve süreğen hastalığa sahip çocukların haklarını görünür kılmak, her türlü şiddeti, ihmali, ayrımcılığı ve istismarı engellemek, mevzuattan kaynaklı yoksunlukları ve hak ihlallerini tespit etmede ve önlemede savunu, lobicilik, takip ve farkındalık çalışmaları yapmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Ağ, ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri vb. 60’tan fazla kurumdan oluşmaktadır. Detaylı bilgi için: echa.org.tr

 

Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK)

Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK), gönüllülüğün tanınması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını destekleyen 30’dan fazla kurumun yer aldığı stratejik bir danışma organıdır. 24 Nisan 2013 tarihinde Ankara’daki Birleşmiş Milletler Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıyla resmen kurulan komite gönüllülüğün topluma katkısını görünür kılınmasını, politika ve stratejilere dâhil edilmesini ve güçlenip çeşitlilik kazanmasını hedefler. Detaylı bilgi için: ugkturkiye.org

Nerede Yaşam Varsa,
Orada Umut Vardır

Gönüllülerimiz Çocuklara,
Ailelerine Umut Oluyor