Hastane Sınıfı

Hastanelerde tedavi gören çocukların eğitim süreçlerine devam edebilmeleri için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hastanelerin çocuk hematoloji ve onkoloji servislerinde hastane sınıflarının kurulması ve öğretmenlerin yönlendirilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Faaliyetler kapsamında günümüze kadar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk hematoloji ve onkoloji servisinde ilköğretim sınıfı ve branş öğretmenlerinin, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ise sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmen atanması sağlandı.

KAÇUV Aile Evleri’nde kalan çocukların “Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi” aracılığıyla eğitimlerine devam edebilmeleri konusunda gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Nerede Yaşam Varsa,
Orada Umut Vardır

Gönüllülerimiz Çocuklara,
Ailelerine Umut Oluyor