İnsan Kaynakları

Sosyal fayda odaklı, motive edici bir takım ruhuna sahip KAÇUV Ailesinin parçası olmak isterseniz sitemizde Haberler/Duyurular bölümünde yer alan güncel iş ilanlarını takip edebilir veya bilgi@kacuv.org adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Vakfın hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek,
 • Çalışanların motivasyonlarını ve KAÇUV’a bağlılıklarını ön planda tutmak,
 • Çalışanlar için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
 • Sürekli eğitimlerle kişisel gelişimi desteklemek,
 • Verimli bir iş ortamı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak,
 • İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Sürecimiz

“İnsan Kaynakları Yönetimi” sürecinin amacı, çalışanlar ile ilgili konuların belirlenmesi ve yönetilmesidir.

Bu sürecin başarıyla uygulanması sonucunda:

 • İnsan kaynakları planlaması yapılır ve yönetilir,
 • İşe alım süreçleri yürütülür,
 • Çalışanların işten ayrılma süreçleri yürütülür,
 • Çalışanların eğitim ihtiyaçları belirlenir ve karşılanır,
 • Çalışanların performansları değerlendirilir,
 • Çalışanlar için ücretlendirme sistemi kurulur ve yürütülür,
 • Çalışanların özlük işleri ile ilgili işlemler gerçekleştirilir,
 • Çalışanların öneri ve ödül sistemi ile sürekli iyileştirmeye katılımı sağlanır,
 • Disiplin süreci ve çalışma kurallarına uyum denetlenir,
 • Çalışanların motivasyonlarını arttırmaya yönelik faaliyetler düzenlenir,
 • Çalışanlar ile ilgili diğer faaliyetler yürütülür.

Vakfımız, az bilinen devlet üniversitelerden mezun gençlere işe geçişlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen İlk Fırsat Programı’nın (www.ilkfirsat.org) STK paydaşlarındandır.

Nerede Yaşam Varsa,
Orada Umut Vardır

Gönüllülerimiz Çocuklara,
Ailelerine Umut Oluyor