KAÇUV Hakkında

Kuruluş ve Amaçlar

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), 2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu. Vakıf, çocukların tedavi süreçlerinde aileleri ile birlikte ücretsiz konaklayabilecekleri Aile Evleri ile hizmet vermektedir. Aile Evleri’nde psikolojik, sosyal, fiziksel ve tıbbi açıdan yaşam kalitelerini artıracak etkinlikler ve projeler yürütülmektedir. KAÇUV Aile Evleri’nin yanı sıra; İstanbul’da bulunan 5 serviste gönüllüler ile psiko-sosyal etkinlikler, 4 serviste de psikolojik destek çalışmaları devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Servisinde başlayan destek faaliyetleri, bugün Türkiye’deki 22 farklı şehirde bulunan 41 servise ulaşmıştır.

Vizyon

Türkiye’de kanserli çocukların tedavilerine çocukluk çağına uygun, eşit bir erişimin sağlandığı fiziksel ve tıbbi koşullar sunan; bu sürecin gerektirdiği tüm psikolojik ve sosyal gereksinimlerin sağlandığı bir sağlık kapasitesinin oluşmasıdır.

Misyon

• Kanser tedavisi gören çocuk, ailesi ve yakın çevreleri için fiziksel ve tıbbi açıdan yaşam kalitelerini artıracak gereksinimlerin sağlanması,
• Çocukların tedavi süreçlerini destekleyecek psikolojik ve sosyal etkinliklerin yürütülmesi,
• Çocukların tedavi süresince eğitim hakkından mahrum kalmamaları,
• Eğitimler aracılığıyla ebeveyn bilinçlendirmesi,
• Aile Evleri destekleriyle aile bütünlüğünün ve tedavinin devamlılığının sağlanması,
• Tedavi sürecinde önemli bir aktör olan sağlık personelinin motivasyonunun sağlanması,
• Sağlıklı bireylere yönelik farkındalık çalışmaları ile halk sağlığına yönelik önleyici çalışmalar gerçekleştirilmesi.

Değerlerimiz

Çocuk Odaklılık
Entegre Hizmet
Gönüllü Çalışma
İş Birliği
Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Nerede Yaşam Varsa,
Orada Umut Vardır

Gönüllülerimiz Çocuklara,
Ailelerine Umut Oluyor