Oyun Odası

Çocukluk çağı kanserleri, fiziksel olduğu kadar psikolojik ve sosyal olumsuzluklara neden olan bir hastalıktır. Hastalıkla birlikte başlayan; kemoterapi, hastaneye yatış, aileden ayrılma, okuldan ayrılma, yabancı insanlarla karşılaşma, beden bütünlüğünün tehdit edilmesi, fiziksel yeteneklerin kısıtlanması kanser tanısı alan çocuğun psiko-sosyal uyumunu etkileyen faktörlerdir. Bu sebeple, psiko-sosyal destek medikal tedavinin bir uzantısı olarak görülmektedir.

Çocukların duygusal, psikolojik ve manevi ihtiyaçlarını dikkate almak, hastaların tedaviye cevaplarını olumlu yönde etkilemektedir. Kanser tedavisi için hastanede kalması gereken çocuklarda ortaya çıkan psiko-sosyal sorunları gidermek için birçok ülkede hastane oyun odaları kurulmakta ve buralarda çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenmektedir. Türkiye’de ise pediatrik hematoloji ve onkoloji alanında hizmet veren birçok merkezde çocuklar için hazırlanmış oyun odaları bulunmamaktadır. KAÇUV olarak oyun odası bulunmayan servislere kurulum gerçekleştirme; bulunanlarda ise hijyenik koşulları korumak adına belirli periyotlarda yenileme ve tefriş çalışmaları yürütmektedir.

Kurduğumuz oyun odalarında KAÇUV Gönüllüleri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla kanser tedavisi görmekte olan çocukların uzun dönemli hastane yatışlarındaki sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılamayı, tedavi sürecine uyum sağlamayı, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmayı ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca çocukların tedavilerinde moral motivasyonlarını artırmak, stres seviyelerini düşürmek ve soğuk mekanlar olarak tasarlanan hastane servislerini çocuk dostu mekanlar haline getirmek projenin amaçları arasında yer almaktadır.

Nerede Yaşam Varsa,
Orada Umut Vardır

Gönüllülerimiz Çocuklara,
Ailelerine Umut Oluyor