Psikoonkoloji Çalışmaları

Kanser tedavisinde fiziksel ve ruhsal iyilik hali bir arada ele alınmalıdır. Uzun süren tedavi zorlayıcı duyguları ortaya çıkarır, duygu ve davranışlarda değişikliklere neden olur. Süreçte ortaya çıkan tepkiler kişiden kişiye farklılık gösterse de tedavi çocuğun ve ailesinin yaşam kalitesini, rutinlerini ve sosyal hayatını etkiler. Depresyon, kaygı, korku, üzüntü, öfke, davranış bozukları, çaresizlik gibi psiko-sosyal etkiler görülebilir.

Vakfın uzman klinik psikologları yıl boyunca hastanelerde ve KAÇUV Aile Evleri’nde hem çocuklarla hem de aileleriyle bireysel terapi ve psiko-eğitim çalışmaları yürütmektedir. Çalışmalar tedavi süreciyle baş etme becerisi, empati, kayıp ve yas süreci, hastaneye ilk yatış, çocuklara sınır koyma gibi farklı konularda güncel ekollerden yararlanılarak hazırlanan destekleyici ve önleyici içeriklerden oluşmaktadır.

Nerede Yaşam Varsa,
Orada Umut Vardır

Gönüllülerimiz Çocuklara,
Ailelerine Umut Oluyor