Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Eğitim Bursu Aydınlatma Metni

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı “Umudum Eğitim” Bursu Genel Aydınlatma Metni

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ( KAÇUV) , eğitimini yurt içinde sürdürebilmek için maddi desteğe ihtiyacı olan;

Okul öncesi 50 öğrenciye 750TL tek seferlik,

İlköğretim (1-7.sınıf) 150 öğrenciye 1000TL tek seferlik,

Liseye hazırlık (8.sınıf) 50 öğrenciye 6000TL ye kadar liseye hazırlık kursu ücreti ödemesi,

Üniversiteye hazırlık (12.sınıf) 15 öğrenciye 12.000TL ye kadar üniversiteye hazırlık kursu ücreti ödemesi,

Üniversiteye devam eden 15 öğrenciye 800TL (9 ay) eğitim bursu vermektedir.

Eğitim bursu, ayakta tedavisi süren ya da tedavisini tamamlanmış ve eğitim hayatına devam eden, kanser tedavisi nedeni ile ekonomik olarak yıpranmış ailelerin çocuklarına tahsis edilmektedir.

Eğitim bursları, KAÇUV Burs Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çocukların ve gençlerin öğretim hayatı boyunca aşağıda yer alan kriterler çerçevesinde devam ettirilmektedir.

 

 1. KAÇUV’un burs kriterlerini, burs miktarlarını ve bursiyer sayısını duyurusunu yapmak kaydıyla güncelleme hakkı saklıdır.
 2. Burs miktarları her yıl Eylül ayında KAÇUV Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir.
 3. Her yıl eğitim kurumlarından alınan belgelere (karne, transkript) göre, sınıfı geçen öğrencilerin bursu devam ettirilir.
 4. Tüm kademeler için burslar KAÇUV tarafından açılan banka hesaplarına yatar.
 5. Okul öncesi bursu her yıl okul başlangıcında okula kayıt parası ve kırtasiye masrafları amacıyla yatırılır.
 6. İlköğretim bursu her yıl okul başlangıcında okul masrafları amacıyla yatırılır.
 7. 8.sınıfa devam edip liseye hazırlık kursu ücreti için burs kazanan öğrencinin bursu yaşadığı yerde anlaştığı kursa taksitli olarak yatırılır ve öğrencinin devam durumu takip edilir.
 8. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri burs programımız çerçevesi dışındadır ve başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 9. 12.sınıfa devam edip üniversiteye hazırlık kursu ücreti için burs kazanan öğrencinin bursu yaşadığı yerde anlaştığı kursa taksitli olarak yatırılır ve öğrencinin devam durumu takip edilir.
 10. Üniversite öğrencileri bursu için başvuran açıköğretim ve yükseklisans öğrencilerinin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 1. KAÇUV burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin bursu kesilir.

 

 

Vicdani Yükümlülük

 

KAÇUV’un bursları karşılıksızdır ancak etik ilke olarak öğrenimini tamamlayan her bursiyer, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde; KAÇUV’a maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir çocuk ya da gence KAÇUV aracılığıyla burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda KAÇUV’un tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve KAÇUV’un ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

 

Yukarıda yer alan metni okudum, onaylıyorum.

 

Paylaşın:
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options