Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Eğitim Bursu Aydınlatma Metni

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ( KAÇUV) , eğitimini yurt içinde sürdürebilmek için maddi desteğe ihtiyacı olan okul öncesi, ilk, orta, lise öğretim ve üniversite öğrencilerine eğitim bursu vermektedir.

Eğitim bursu, ayakta tedavisi süren ya da tedavisini tamamlanmış ve eğitim hayatına devam eden, kanser tedavisi nedeni ile ekonomik olarak yıpranmış ailelerin çocuklarına tahsis edilmektedir.

Eğitim bursları, KAÇUV Burs Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çocukların ve gençlerin öğretim hayatı boyunca aşağıda yer alan kriterler çerçevesinde devam ettirilmektedir.

  1. Düzenli burs destekleri  Eylül- Haziran ayları arasında, tek seferlik burs destekleri Eylül ayında ödenecektir. Okul öncesi tek seferlik 500TL., ilk okul tek seferlik 750TL., orta öğretimde tek seferlik 8.000TL. ,  lise tek seferlik 15.000TL. ve üniversite 9 ay 800TL. ödenir,
  2. Burs miktarlarının artışları her yıl eylül ayında KAÇUV Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir.
  3. Her yıl öğretim kurumlarından alınan belgelere (karne, transkript) göre, sınıfını geçen öğrencilerin bursu devam ettirilir.
  4. KAÇUV burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin bursu kesilir.

2019-2020 öğretim yılı (Eylül-Haziran) Burs Ödemesi yapılacak öğrenci adedi:

  • Okul Öncesi 50 öğrenciye tek seferlik 500TL.
  • İlk Öğretimdeki 200 öğrenciye tek seferlik 750TL.
  • Orta Öğretimdeki 50 öğrenciye tek seferlik 8.000TL.
  • Lise Öğretimdeki 35 öğrenciye tek seferlik 15.000TL
  • Üniversitedeki 15 öğrenciye 9 ay süresince 800TL.

 

Vicdani Yükümlülük

 

KAÇUV’un bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde KAÇUV’a maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir çocuk ya da gence KAÇUV aracılığıyla burs vermeyi, ayrıca KAÇUV’a manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda KAÇUV’un tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve KAÇUV’un ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

Paylaşın:
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options