KAÇUV EĞİTİM BURSU BAŞVURU FORMU

Lütfen aşağıda yer alan formu eksiksiz doldurunuz. Genel aydınlatma metnini okuyup, maddeleri kabul ettiğinize dair kutucuğu işaretlemeyi unutmayınız.

  Öğrenci Bilgileri
  Genel Aydınlatma Metni

  1. KAÇUV’un burs kriterlerini, burs miktarlarını ve bursiyer sayısını duyurusunu yapmak kaydıyla güncelleme hakkı saklıdır.
  2. Burs miktarları her yıl Eylül ayında KAÇUV Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir.
  3. Okul öncesi bursu her yıl okul başlangıcında okula kayıt parası ve eğitim materyali gideri amacıyla yatırılır.
  4. İlköğretim bursu her yıl okul başlangıcında okul masrafları amacıyla yatırılır.
  5. 8.sınıfa devam edip liseye hazırlık kursu ücreti için burs kazanan öğrencinin bursu yaşadığı yerde anlaştığı kursa taksitli olarak yatırılır ve öğrencinin devam durumu takip edilir.
  6. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri burs programı çerçevesi dışındadır ve başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  7. 12.sınıfa devam edip üniversiteye hazırlık kursu ücreti için burs kazanan öğrencinin bursu yaşadığı yerde anlaştığı kursa taksitli olarak yatırılır ve öğrencinin devam durumu takip edilir.
  8. Üniversite öğrencileri bursu için başvuran açıköğretim ve yükseklisans öğrencilerinin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  9. KAÇUV burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin bursu kesilir.

  Vicdani Yükümlülük

  KAÇUV’un bursları karşılıksızdır ancak etik ilke olarak öğrenimini tamamlayan her bursiyer, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde; KAÇUV’a maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir çocuk ya da gence KAÇUV aracılığıyla burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda KAÇUV’un tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve KAÇUV’un ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

  Onaylıyorum

  Nerede Yaşam Varsa,
  Orada Umut Vardır

  Gönüllülerimiz Çocuklara,
  Ailelerine Umut Oluyor