KAÇUV EĞİTİM BURSU BAŞVURU FORMU

Lütfen aşağıda yer alan formu eksiksiz doldurunuz. Genel aydınlatma metnini okuyup, maddeleri kabul ettiğinize dair kutucuğu işaretlemeyi unutmayınız.

  Öğrenci Bilgileri
  Genel Aydınlatma Metni

  1. Burs miktarları ve burs verilecek öğrenci sayıları her yıl Haziran ayında KAÇUV Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir.
  2. Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin bursu yılda iki kez olmak üzere eğitim öğretim dönemleri başlangıcında (Eylül ve Şubat) okula kayıt parası ve eğitim materyali gideri amacıyla yatırılır.
  3. 8.sınıfa başlayacak olan öğrencilerin bursu Eylül- Haziran ayları arasında (10 ay) aylık olarak yatırılır. Öğrencinin liseye hazırlık kursu ve özel ders ücreti karşılaması amaçlanır.
  4. 9. 10. ve 11. sınıfa başlayacak öğrencilerinin bursu yılda iki kez olmak üzere eğitim öğretim dönemleri başlangıcında (Eylül ve Şubat) okula kayıt parası ve eğitim materyali gideri amacıyla yatırılır.
  5. 12.sınıfa başlayacak olan öğrencilerin bursu Eylül- Haziran ayları arasında (10 ay) aylık olarak yatırılır. Öğrencinin üniversiteye hazırlık kursu ve özel ders ücreti karşılaması amaçlanır.
  6. Üniversite öğrencilerinin bursu Ekim- Haziran arasında (9 ay) aylık olarak yatırılır. Üniversite öğrencileri bursu için başvuran açık öğretim ve yüksek lisans öğrencilerinin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  7. KAÇUV burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin bursu kesilir.

  Vicdani Yükümlülük

  KAÇUV’un bursları karşılıksızdır ancak etik ilke olarak öğrenimini tamamlayan her bursiyer, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde; KAÇUV’a maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir çocuk ya da gence KAÇUV aracılığıyla burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda KAÇUV’un tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve KAÇUV’un ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

  Onaylıyorum

  Nerede Yaşam Varsa,
  Orada Umut Vardır

  Gönüllülerimiz Çocuklara,
  Ailelerine Umut Oluyor