Hastane Destekleri

Hastane Etkinlikleri

Çocuklarla oyun odalarında ya da ortak alanlarda psiko-sosyal etkinlikler
İstanbul’da çocuk hematoloji ve onkoloji servisleri bulunan hastanelerde tedavi gören çocuklar için psiko-sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Kanserli Çocuklarla Çalışmak Gönüllü Eğitimi’ne katılan gönüllüler tarafından yürütülen etkinlikler ile çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, kendilerini ve duygularını ifade etme becerilerini geliştirmek, sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılamak ve tedavi süreçlerine uyum sağlamalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır. KAÇUV tarafından hazırlanan yapılandırılmış Oyun Benim İlacım, Çocuk Kaşifler Sanal Dünyada gibi projelerle birlikte gönüllülerin kendi birikimleri ve yetenekleri ile oluşturdukları müzik, sanat, bilim vb. etkinlikleri yürütülmektedir.

Etkinlikleri yürüttüğümüz hastaneler:

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
 • İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Dr. Behçet uz Çocuk Cerrahisi ve Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Ailelere ve çocuklara yönelik bilgilendirici kaynak dağıtımı
KAÇUV olarak kanserli çocuklar için çalışan uluslararası vakıfların hazırladığı bilgilendirici kaynakların Türkçeye çevrilmesi ve uyarlanması üzerine çalışıyoruz. Hazırladığımız yayınları hem İstanbul hem de diğer illerdeki hastanelerin hematoloji ve onkoloji servisleri ve polikliniklerine ulaştırıyoruz. Bu kaynaklar ile aileler ve çocukların tedavi süreçlerine ilişkin ihtiyaç duydukları bilgileri sunmayı amaçlıyoruz.

Ailelere yönelik bilgilendirici seminerler
İstanbul’daki hastanelerde çocukları tedavi gören ailelerin, tedavi süreçlerinde ihtiyaç duydukları alanlarda uzmanlar tarafından bilgilendirilmesini önemsiyoruz. Bu sebeple hastanelerin sağlık personellerinin desteğiyle kanser hastası çocukların ailelerine yönelik ağız bakımı, hijyen, beslenme vb. temalı seminerler gerçekleşmesi için çalışıyor. Bugüne kadar KAÇUV Aile Evi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde seminerlerimizi gerçekleştirdik.

Hastanelere ayni destek
Türkiye’de devlet ve üniversite hastanelerinin çocuk hematoloji ve onkoloji servislerine yönelik ayni destekler sağlıyoruz.

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
 • İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Dr. Behçet uz Çocuk Cerrahisi ve Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
 • Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Paylaşın:
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options